Steun van Nederland aan IFAD om de COVID-19 voedselcrisis af te wenden

IFAD Asset Request Portlet

Contentverzamelaar

Steun van Nederland aan IFAD om de COVID-19 voedselcrisis af te wenden

Rome, 16 november 2020 - Omdat steeds meer mensen door de COVID-19-pandemie in een spiraal van honger en armoede terechtkomen, heeft Nederland de financiering van het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) van de VN opgevoerd om een voedselcrisis op het platteland te helpen voorkomen.

Deze bijdrage van 6 miljoen euro aan IFAD's Rural Poor Stimulus Facility zal kleine boeren helpen om verder te groeien en voedsel te verkopen tijdens de COVID-19-beperkingen voor verkeer en handel. Deze maatregel is in april gelanceerd door IFAD’s de Goodwill Ambassadeurs, Idris en Sabrina Elba, en biedt producenten op het platteland tijdige toegang tot middelen, afzetmarkten, liquiditeit en informatie om in te staan voor een ononderbroken voedselvoorziening.

“Kleinschalige producenten op het platteland zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het voedsel voor de wereld. Investeren in hen is investeren in wereldwijde stabiliteit, duurzaamheid en veerkracht”, aldus Gilbert F. Houngbo, voorzitter van IFAD. “Deze financiële betrokkenheid van Nederland brengt ons een moedige stap dichter bij de opbouw van een wereld zonder honger en armoede.”

“De versnelde, wereldwijde toename van de honger bevestigt opnieuw de dringende noodzaak om het inkomen en de productiviteit van kleine boerenfamilies te verbeteren en hun veerkracht te versterken”, aldus Kitty van der Heijden, directeur-generaal voor Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. “IFAD is in dit opzicht een koploper - het maakt een echt verschil voor het leven van de mensen op het platteland en brengt positieve schaalveranderingen met zich mee. Nederland ondersteunt IFAD in haar missie.”

De COVID-19-pandemie heeft een bijzonder zware tol geëist van de mensen die in de plattelandsgebieden van de ontwikkelingslanden wonen, waar het merendeel van de armste mensen leeft en waar de grootste honger ter wereld is.

Grenssluitingen en handels- en bewegingsbeperkingen hebben landbouwers verhinderd om gewassen te planten en te oogsten en om toegang te krijgen tot de markten voor de aankoop van middelen en de verkoop van hun producten. Hierdoor zijn ook de binnenlandse en internationale voedselvoorzieningsketens verstoord, waardoor miljoenen mensen op het platteland in hun levensonderhoud worden bedreigd.

Geschat wordt dat er tegen het einde van het jaar tot 132 miljoen meer mensen honger zouden kunnen lijden als gevolg van de pandemie. Verwacht wordt dat de extreme armoede in 2020 voor het eerst in meer dan 20 jaar zal toenemen.

In een recente gezamenlijke verklaring van de IFAD en andere VN-agentschappen werd benadrukt dat de pandemie de kwetsbaarheid van de mondiale voedselsystemen heeft blootgelegd, maar dat het ook een kans is om ze opnieuw en dan beter op te bouwen. IFAD pleit voor een verhoging van de langetermijninvesteringen in de landbouw en plattelandsontwikkeling om het herstel van de COVID-19-crisis te waarborgen en de voedselsystemen te transformeren om ze inclusiever, productiever, veerkrachtiger en duurzamer te maken.

Nederland is een van de oprichters van IFAD en heeft sinds de oprichting van het fonds in 1978 US$543 miljoen aan essentiële steun en $118 miljoen aan aanvullende fondsen bijgedragen. Het fonds heeft nauw samengewerkt met IFAD om de gevolgen van de klimaatverandering voor kleinschalige boeren aan te pakken en de werkgelegenheid voor jongeren en vrouwen op het platteland te vergroten.


Persbericht nr.: IFAD/53/2020

IFAD investeert in mensen op het platteland en stelt hen in staat om armoede te verminderen, voedselzekerheid te vergroten, voeding te verbeteren en de weerbaarheid te versterken. Sinds 1978 hebben we 22,4 miljard dollar aan subsidies en leningen met een lage rente verstrekt aan projecten die naar schatting 512 miljoen mensen hebben bereikt. IFAD is een internationale financiële instelling en een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties, gevestigd in Rome - het voedsel- en landbouwknooppunt van de Verenigde Naties.